Punkt konsultacyjny One-Stop-Shop

W CSHUB działają punkty konsultacyjne dla obcokrajowców prowadzących lub mających zamiar prowadzić działalność gospodarczą. U nas możesz uzyskać aktualne informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Punk konsultacyjny w jurcie

Punkt kompleksowej obsługi dla migrantów-przedsiębiorców, przedsiębiorców społecznych oraz studentów zagranicznych znajduje się  w tradycyjnej jurcie mongolskiej położonej między pawilonem F a pawilonem dydaktyczno-sportowym na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Punkt świadczy usługi w zakresie: 
 mentoringu i doradztwa biznesowego dla cudzoziemców 
 wsparcia w zakresie ubiegania się o dotacje i granty unijne 
 wsparcia w zakresie prowadzenia przedsiębiorczości społecznej. 

O punkcie (PL):

About one-stop-shop (EN):

CSHUB w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Miasta Krakowa

Równocześnie w ramach współpracy UEK z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy (POP) przy ul. Wielickiej 28a od 1 kwietnia 2021 działa nowe stanowisko doradcze dla cudzoziemców, oferujące formalną pomoc przy rejestrowaniu i zakładaniu działalności gospodarczej w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

- zakładanie działalności gospodarczej i wybór rodzaju działalności; - Informacje o obowiązkach związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym porady dotyczące stosowania kodów Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007); - potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (www.pz.gov.pl) - Elektroniczna Rejestracja Kolejkowa; - informacje o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców, w tym o zakresie pomocy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi epidemii COVID-19; - informacje o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców; - informacje o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz niektóre miejskie jednostki organizacyjne.

О пункте:

Про пункт:

About one-stop-shop:

O punkcie:

Online konsultacja

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości wykorzystaj przycisk "Speed Box" żeby zapisać się na konsultacje online lub wysłać swoje pytanie.