Punkt konsultacyjny One-Stop-Shop

W CSHUB działają punkty konsultacyjne dla obcokrajowców prowadzących lub mających zamiar prowadzić działalność gospodarczą. U nas możesz uzyskać aktualne informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Punk konsultacyjny w jurcie

Punkt kompleksowej obsługi dla migrantów-przedsiębiorców, przedsiębiorców społecznych oraz studentów zagranicznych znajduje się  w tradycyjnej jurcie mongolskiej położonej między pawilonem F a pawilonem dydaktyczno-sportowym na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Punkt świadczy usługi w zakresie: 
 mentoringu i doradztwa biznesowego dla cudzoziemców 
 wsparcia w zakresie ubiegania się o dotacje i granty unijne 
 wsparcia w zakresie prowadzenia przedsiębiorczości społecznej. 

CSHUB w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Miasta Krakowa

Równocześnie w ramach współpracy UEK z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy (POP) przy ul. Wielickiej 28a od 1 kwietnia 2021 działa nowe stanowisko doradcze dla cudzoziemców, oferujące formalną pomoc przy rejestrowaniu i zakładaniu działalności gospodarczej w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

- zakładanie działalności gospodarczej i wybór rodzaju działalności; - Informacje o obowiązkach związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym porady dotyczące stosowania kodów Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007); - potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (www.pz.gov.pl) - Elektroniczna Rejestracja Kolejkowa; - informacje o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców, w tym o zakresie pomocy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi epidemii COVID-19; - informacje o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców; - informacje o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz niektóre miejskie jednostki organizacyjne.

Online konsultacja

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości wykorzystaj przycisk "Speed Box" żeby zapisać się na konsultacje online lub wysłać swoje pytanie.